פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support

24/7 technical support is provided through this department for clients with one or more active services. Login required.

 Sales

Questions related to plans and pricing, ordering a new service, registration, account activation, or upgrading existing services.

 Billing

Questions related to invoices, renewals, cancellations, overdue services, and other requests such as billing cycle changes.

 Abuse

Report abuse issues such as copyright infringement and spam or discuss any account/service warnings and suspensions.